Leven zonder astma

Dankzij de Buteyko Methode

 Leven zonder Astma

  "Dankzij het boek adem ik beter.

  Ik ben gestopt met Flixotide

  en de Salbutamol heb ik weg

  kunnen doen"

 

  Akke (Medewerkster Astmafonds)

  

Frequently Asked Questions (Vaak Gestelde Vragen)

Dit zijn de antwoorden op enkele vragen die me vaak gesteld worden.

Waarom heb ik volgens Buteyko astma?

  Alle astmapatiënten ademen volgens Buteyko verkeerd: ze
  ademen te veel en te zwaar. Daardoor verliezen ze te veel
  koolzuurgas uit hun lichaam.

  Toch komt het vaak voor dat mensen denken dat ze vrij rustig en
  normaal ademen. Buteyko praat niet voor niets over “verborgen 
  chronische hyperventilatie”. Daar komt nog bij dat de reguliere
  medische wetenschap het verband tussen astma en hyperventilatie
  maar zelden legt.

Kan ik helemaal genezen van mijn astma?

  Dit is een vraag die vaak gesteld wordt. Wanneer u leert rustiger te
  ademen, verdwijnt uw astma. U stopt dan ook met de oefeningen.
  Toch wil ik niet zo ver gaan te beweren dat Buteyko astma geneest
  omdat, wanneer u uw ademhaling verwaarloost en opnieuw veel te
  veel gaat ademen, uw astma terug kan komen.

Is er onderzoek gedaan naar de Buteyko Methode?

  Ja, er is in het westen verschillende keren onderzoek gedaan.
  Kijk onder "Medisch Onderzoek". De resultaten zijn zeer
  overtuigend.

Wat vindt het Nederlandse Astmafonds van Buteyko?

  De Buteyko Methode staat tegenwoordig vermeldt op de website
  van het Astmafonds. Maar verder toont het Astmafonds helaas
  weinig interesse in de Buteyko Methode. Sommige mensen die
  Buteyko leren, hebben daarom een brief naar het Astmafonds
  gestuurd. Zoals Daniël van 11 uit Rotterdam.

Klik hier voor Daniël's open brief aan het Astmafonds

  Erkenning door het Astmafonds zal een kwestie van lange adem
  worden. 

Hoe bekend is de Buteyko Methode in het westen?

  De Buteyko Methode is redelijk bekend in Engelstalige landen zoals
  Australië, Nieuw Zeeland en Engeland. In Australië wordt de
  methode, dankzij het overtuigende onderzoek dat gedaan is,
  vergoed door een aantal ziektenkostenverzekeringen. In Engeland is
  de Buteyko Methode opgenomen is in de “British Guideline on the
  Management of Asthma 2008” van de British Thoracic Society and
  Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN).

Klik hier voor de desbetreffende bladzijde uit dit handboek

  Dit handboek wordt door Engelse en Schotse artsen gebruikt bij het
  kiezen van een behandelprogramma voor hun astmapatiënten.

Wat zal mijn arts zeggen wanneer ik de Buteyko Methode leer?

  Gelukkig krijgen steeds meer artsen belangstelling voor de Buteyko
  Methode (kijk ook eens rechts naar de uitspraken van artsen).
  Sommige artsen volgen zelfs de opleiding tot Buteyko Therapeut. En
  dat is ook niet zo vreemd, want Buteyko was zelf ook arts, en zijn
  ontdekkingen stoelen op gedegen medisch onderzoek.

  Voor artsen is er een speciale brocure geschreven: "De Buteyko
  Therapie. Een Gids voor artsen".

Klik hier voor de gids voor artsen

  Het hoofddoel van de gids is artsen inzicht te geven in de
  achtergronden en toepassing van de Buteyko 
Methode.

Moet ik met mijn medicijnen stoppen wanneer ik Buteyko ga doen?

  Nee. Wel kijken we tijdens een cursus samen zorgvuldig naar uw
  medicijngebruik. Wanneer u met de Buteyko-ademhalingsoefeningen
  begint zijn de luchtwegverwijders de eerste medicijnen die u kunt
  verminderen. Maar dat doet u alleen wanneer u zelf merkt dat u ze
  minder nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u niet meer benauwd
  wordt. Op termijn kunt u ook vaak de ontstekingsremmers
  afbouwen, maar dat is iets dat u in overleg met uw behandelende
  arts moet doen.

Hoe weet ik of ik een goede, ervaren Buteyko Therapeut heb?

  Steeds meer astmapatiënten hebben van de Buteyko Methode
  gehoord. Om er voor te zorgen dat degenen die de Buteyko Methode
  willen leren de beste begeleiding en het juiste advies krijgen is er 
  een Nederlandstalige opleiding.
Buteyko Academie
  Therapeuten die door de Buteyko
  Academie opgeleid zijn herkent u
  aan dit logo:
 

Hoe wordt je Buteyko Therapeut?

  Door een goede opleiding te volgen. KIjk voor verder informatie op
  de website van de Buteyko Academie.

www.buteykoacademie.nl

 

 
Deel deze site met de wereld
Facebook Twitter

 

Uitspraken van lezers

"Niet mee benauwd
 worden is heerlijk"
Anja

"Alle mensen met astma zouden het tenminste
moeten proberen.
Wat anders is er?”
Janet

“Het is zo fantastisch me
weer gezond te voelen”
John

“Ik controleer nu mijn astma in plaats van andersom”
Ineke

Uitspraken van artsen

 “Uit mijn onderzoek
blijkt dat de Buteyko
Methode een veilige en
effectieve methode
 is bij
de behandeling van astma"
Patrick McHugh
(Gisborne ziekenhuis,
Nieuw Zeeland)

“Het heeft mijn leven veranderd. Voor Buteyko
gebruikte ik mijn Ventolin
vier keer per dag, samen
met een ontstekingsremmer.
Nu gebruik ik geen
astmamedicijnen meer”
Dr. John Stanley
(Engeland)
 

 “Ik ben er van overtuigd
dat het een spectaculaire
en effectieve behandelings-methode voor astma is.
Ik aarzel geen moment bij
het aanraden van
de methode”
Paul J. Ameisen (Australische arts)