Leven zonder astma

Dankzij de Buteyko Methode

 Leven zonder Astma

  "Dankzij het boek adem ik beter.

  Ik ben gestopt met Flixotide

  en de Salbutamol heb ik weg

  kunnen doen"

 

  Akke (Medewerkster Astmafonds)

  

Medisch Onderzoek

In het westen zijn een aantal medische studies gedaan waarin onderzocht werd of de Buteyko Methode werkelijk helpt. Omdat Buteyko bij astma meestal snel verlichting geeft, heeft men zich geconcentreerd op astmapatiënten.

Australië

Het eerste onderzoek werd gefinancierd door het Australische Astmafonds. Het onderzoek werd uitgevoerd door Dr. Bowler en MitchellProfessor Dr. Mitchell (zie foto). Beiden zijn erkende astmaspecialisten. Het onderzoek is eind 1998 gepubliceerd in het Medical Journal of Australia, een gerenommeerd medisch tijdschrift dat tegenwoordig ook via het internet gratis toegankelijk is. Onderaan deze pagina vindt u een link waarmee u direct naar de complete (Engelstalige) tekst van dit artikel kan gaan. Nu volgt een samenvatting.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek werd uitgevoerd in het Mater Ziekenhuis (Brisbane) en richtte zich op patiënten met stabiele astma. Alle deelnemers gebruikten elke dag tenminste een ontstekingsremmer en een luchtwegverwijder. Er deden 39 astmapatiënten aan het onderzoek mee, in leeftijd variërend van 12 tot 70 jaar.

Allereerst werd de ademhaling onderzocht. De norm voor een gezonde ademhaling is 5 liter per minuut (dat wil zeggen, in totaal wordt per minuut 5 liter lucht de longen ingeademt). Het gemiddelde bij deze groep astmapatiënten lag op ongeveer 14 liter per minuut. Waarmee aangetoond was dat ze duidelijk verkeerd (te veel) ademden bij het begin van de studie.

Daarna werden twee groepen gemaakt: een Buteyko-groep, en een zogenaamde “Controlegroep”. Elke groep kwam zeven keer bij elkaar voor een les van ongeveer anderhalf uur. De Buteyko-groep leerde de Buteyko ademhalingsoefeningen. De controlegroep leerde van een fysiotherapeut relaxatieoefeningen en deed fysiotherapeutische ademhalingsoefeningen.

Resultaten

Na 6 weken en 3 maanden kwamen de patiënten terug naar het ziekenhuis voor medisch onderzoek. Na 3 maanden bleek dat bij de Buteyko-groep het gebruik van luchtwegverwijders met gemiddeld 96% (u leest het goed: 96%) verminderd was. Het gebruik van ontstekingsremmers was met gemiddeld 49% gedaald.

Eén en ander wordt samengevat in de volgende tabel.

Buteyko-groep

Controlegroep

 Aantal astmapatiënten

19

20

 Ademhaling bij begin (lt/min)

14,0

14,2

 Gebruik luchtwegverwijder na 3 maanden

96% minder

Gelijk gebleven

 Gebruik ontstekingsremmer na 3 maanden

49% minder

Gelijk gebleven

 Ademhaling na 3 maanden (lt/min)

9,6

Gelijk gebleven

Zoals de tabel laat zien werd bij beide groepen opnieuw gemeten hoeveel men per minuut ademt. Het bleek daarbij dat de ademhaling bij de Buteyko-groep veel rustiger geworden was. Van gemiddeld 14,0 liter per minuut naar 9,6 liter per minuut.

De conclusie die de onderzoekers bij de publicatie in het Medical Journal of Australia trokken was: “Degenen die de Buteyko Methode leerden, verminderden hiermee hun hyperventilatie en hun gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders (beta2-agonisten). Ook liet deze groep een trend in de richting van een verminderd gebruik van ontstekingsremmers en een verbeterde levenskwaliteit zien".

Wilt u het (Engelstalige) onderzoek on-line lezen? Dat kan:

www.MedicalJournalofAustralia.com.au

Na dit Australische onderzoek zijn een aantal vervolgstudies gedaan, met ongeveer dezelfde resultaten. Zoals:

New Zealand
Medical Journal
(2000)


Thorax
(2003)

 Aantal astmapatiënten

17

23

 Gebruik luchtwegverwijder

85% minder

100% minder

 Gebruik ontstekingsremmer

50% minder

42% minderIn het boek wordt uitgebreid ingegaan op deze vervolgstudies. Dit zijn enkele conclusies die in medische tijdschriften verschenen zijn naar aanleiding van deze studies:

  • “De Buteyko Methode is een veilige en effectieve manier om beter met astma om te gaan"
    New Zealand Medical Journal, 2003.
     
  • “De Buteyko Methode kan astmasymptomen verbeteren en het gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders verminderen"
    Thorax, 2004.
        

 

Deel deze site met de wereld
Facebook Twitter

 

Uitspraken van lezers

"Niet mee benauwd
 worden is heerlijk"
Anja

"Alle mensen met astma zouden het tenminste
moeten proberen.
Wat anders is er?”
Janet

“Het is zo fantastisch me
weer gezond te voelen”
John

“Ik controleer nu mijn astma in plaats van andersom”
Ineke

Uitspraken van artsen

 “Uit mijn onderzoek
blijkt dat de Buteyko
Methode een veilige en
effectieve methode
 is bij
de behandeling van astma"
Patrick McHugh
(Gisborne ziekenhuis,
Nieuw Zeeland)

“Het heeft mijn leven veranderd. Voor Buteyko
gebruikte ik mijn Ventolin
vier keer per dag, samen
met een ontstekingsremmer.
Nu gebruik ik geen
astmamedicijnen meer”
Dr. John Stanley
(Engeland)
 

 “Ik ben er van overtuigd
dat het een spectaculaire
en effectieve behandelings-methode voor astma is.
Ik aarzel geen moment bij
het aanraden van
de methode”
Paul J. Ameisen (Australische arts)